KRISHNA ASHTOTHRAM PDF

Find the link below to download a PDF of Sri Krishna Ashtottara Shata Namavali, a list of holy names of Lord Krishna. Sri Krishna. names of Lord Krishna. Download this pdf. ?attachmentid=&stc=1. 30 दिसंबर Shri Krishna Ashtothram – Names of Lord Krishna. “Krishnaya Vasudevaya, Haraye ParamathmanePranatha kleshanasaya, Govindaya.

Author: Meztisar Zolojar
Country: Singapore
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 11 April 2010
Pages: 365
PDF File Size: 11.28 Mb
ePub File Size: 19.16 Mb
ISBN: 114-6-68140-444-2
Downloads: 25831
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gusida

Om Kamsaraye Namah Om Venu Nada Saradaya Namah Om Govindaya Namah Om Kotisurya Sama Prabhaya Namah Venugopal Puttaparti said ashhothram November 25, at 5: Om Daya Nidhaye Namah Om Subhadra Purvajaya Namah Pro form to do better?!!!!!!! Om Navanita Nataya Namah Om Samsara Vairine Namah Om Mathura Nathaya Namah Om Kamala Nathaya Namah 3.

Om Tamala Syamalakrtaye Krishha Om Sarva Palakaya Namah Om Sarvagraha Rupine Namah Om Tribhangi Madhurakrtaye Namah Om Yadavendraya Namah Om Punyaya Namah 7. Om Sodasastri Sahasresaya Ashtithram Om Muraraye Namah Om Anaghaya Namah Om Sachiidananda Vigrahaya Namah Om Haraye Namah Om Mayine Namah Om Satya Vace Namah Om Anantaya Namah Om Trnikrta Trnavartaya Namah Om Parasmai Jyotise Namah Om Baline Namah Om Duryodhana Kulantakaya Namah Om Govardhanacaloddhartre Namah Om Jayine Namah Om Krsnavyasana Karsakaya Namah Om Kanja Locanaya Namah Om Pannagasana Vahanaya Namah Om Devaki Nandanaya Namah Om Drisaya Namah Om Sri Krishnaya Namah 2.

  BAZI DESTINY CODE REVEALED PDF

Om Vrndavananta Sancarine Namah Om Vasudevatmajaya Namah 6. Om Yogine Namah Om Danavendra Vinasakaya Namah View my complete profile.

Om Lila Manusa Vigrahaya Namah 8. Om Barhi Varhavatamsakaya Namah Om Dalabhadra Priyanujaya Namah Om Sukavag Amrtabdhindave Namah Om Ajaya Namah Om Narayanaya Namah Om Bhisma Mukti Pradayakaya Namah Om Dhenukasura Mardanaya Namah Om Dandagopa Priyatmajaya Namah Om Satya Sankalpaya Namah Om Parthasarathaye Namah Om Sarva Bhutatmakaya Namah Om Vrsabhasura Vidhvamsine Namah